iklan

loading...

Sunday, July 15, 2012

ANATOMI LAMBUNG (GASTER)

yuudi.blogspot.com
LAMBUNG
Lambung terletak oblik dari kiri ke kanan menyilang di abdomen atas tepat di daerah epigastrik, di bawah diafragma dan di depan pankreas. Dalam keadaan kosong, lambung menyerupai tabung bentuk J, dan bila penuh, berbentuk seperti buah pir raksasa. Kapasitas normal lambung adalah 1 samapi 2 L (Prince, 2005). Secara anatomis lambung terdiri atas empat bagian, yaitu: cardia, fundus, body atau corpus, dan pylorus. Adapun secara histologis, lambung terdiri atas beberapa lapisan, yaitu: mukosa, submukosa, muskularis mukosa, dan serosa. Lambung berhubungan dengan usofagus melalui orifisium atau kardia dan dengan duodenum melalui orifisium pilorik (Ganong, 2001).

Mukosa lambung mengandung banyak kelenjar dalam. Di daerah pilorus dan kardia, kelenjar menyekresikan mukus. Di korpus lambung, termasuk fundus, kelenjar mengandung sel parietal (oksintik), yang menyekresikan asam hidroklorida dan faktor intrinsik, dan chief cell (sel zimogen, sel peptik), yang mensekresikan pepsinogen. Sekresi-sekresi ini bercampur dengan mukus yang disekresikan oleh sel-sel di leher kelenjar. Beberapa kelenjar bermuara keruang bersamaan (gastric pit) yang kemudian terbuka kepermukaan mukosa. Mukus juga disekresikan bersama HCO3- oleh sel-sel mukus di permukaan epitel antara kelenjar-kelenjar (Ganong, 2001).
 
Gaster adalah organ yang terletak di peritoneum, regio epigastrium dan berbentuk seperti huruf J. Terdiri dari fundus, corpus, cardia, dan pylorus. Memiliki dua pintu, yaitu orifisium kardia dan pylori. Memiliki dua buah curvatura, yang sebelah dalam curvatura minor, dan yang sebelah luar curvatura major.

Gaster dibungkus oleh peritoneum viscerale, difiksasi oleh ligamentum gastrophrenicum, ligamentum gastrolienale, omentum majus dan omentum minus. Omentum minus mengikat curvatura minor dengan hepar dan diaphragma thorax, sedangkan omentum majus mengikat curvatura major dengan colon transversum. Permukaan anterior lambung berhubungan dengan diafragma, lobus kiri dari hepar serta dinding anterior abdomen. Permukaan posterior berbatasan dengan aorta, pancreas, limpa, ginjal kiri, kelenjar supra renal serta mesokolon transversum.
Vascularisasi gaster berasal dari:
 • A. gastrica sinistra (curvatura minor)
 • A. gastrica dextra (cabang a. hepatica, beranastomose dengan a. gastrica sinistra)
 • A. gastrica brevis (fundus)
 • A. gastroepiploica sinistra (cabang a. lienalis, beranastomose dengan a. gastroepiploica dextra)
 • A. gastroepiploica dextra
 • v. coronaria ventriculi bermuara ke v. porta
 • v. pylorica bermuara ke v. porta
 • v. gastrica brevis masuk ke dalam ligamentum gastrolienale dahulu kemudian bermuara ke v. lienalis
 • v. gastroepiploica dextra bermuara ke v. mesenterica superior
Aliran lymphe:
 • paries ventralis dan dorsalis bermuara ke ll.nn. gastrici superiores
 • fundus dan corpus gaster bermuara ke ll.nn. pancreatico lienalis
 • curvatura mayor sampai pylorus bermuara ke ll.nn. gastrici inf.
 • pars pylorica bermuara ke ll.nn. subpylorici, ll.nn. hepatici, dan ll.nn. gastrici superior
(ll.nn.= lymphonodi)
Innervasi gaster oleh nervus vagus (parasimpatis). Nervus vagus anterior pada facies ventralis gaster dan nervus vagus posterior pada facies posterior gaster.

No comments:

Post a Comment

Mohon kritik dan saran dari para pembaca untuk kemajuan blog ini. TERIMAKASIH